Alles is energie!

‘Balance the invisible, feel the change!’

Hoe wij ons voelen, ons gedragen of ons met anderen verbinden en de interactie die wij met elkaar hebben, heeft alles te maken met energieën. Energieën die niet zichtbaar, maar wél voelbaar zijn. Wanneer de energie om ons heen in balans is, voelen we ons goed. Een goed gevoel beïnvloedt op een positieve wijze onze handelingen, onze communicatie en onze uitstraling. Niet iedereen is zich ervan bewust dat wij de energie in onze omgeving ook direct (kunnen) beïnvloeden. Toon Roijers is dat wel. Hij is Energy Balance Expert. Hij bezit de gave om de energie van mensen én van objecten, zoals huizen, boten of privéjets te lezen. Toon heeft zich gespecialiseerd in het herstellen en revitaliseren van de energie in alle soorten ruimtes. Daardoor kan hij lezen welke keuze het best bij u past. Of het nu gaat om woningen, bedrijfspanden, boten of zelfs privéjets, verbeter de energie en verbeter daardoor je leven op alle vlakken!

Toon Roijers

energy balance expert

Toon werkte jarenlang als makelaar in het hogere segment, zowel in Nederland als in Spanje. Daarnaast is hij energie-expert. Van jongs af aan was hij al heel gevoelig voor energieën. De dagelijkse makelaarspraktijk leerde Toon dat een verstoorde energiebalans ten grondslag kan liggen aan een moeilijk te verkopen woning. Na het in balans brengen van de energieën ervan, bleek de belangstelling van potentiële kopers voor de woning enorm toe te nemen. Kopers die door Toon begeleid werden bij de aankoop van een woning voelden zich bovendien snel volledig thuis in hun nieuwe woning nadat hij de energie in balans had gebracht.

Gedurende een aantal jaren reisde Toon naast zijn normale werkzaamheden de wereld rond om bij de allerbesten zijn gave verder te ontwikkelen en zijn kennis op het gebied van energie te vergroten. Dat maakt hem tot de expert die hij nu is op het gebied van lezen en in balans brengen van energieën. Toon wendde zijn specialisme een paar jaar op succesvolle wijze aan in Marbella. Een speling van het lot bracht hem vervolgens naar Mallorca. Ook hier zet hij de bijzondere combinatie van zijn gave én zijn ervaring in om u te helpen bij het energieherstel en/of de aan- of verkoop van uw woning, jacht, bedrijfsruimte of privévliegtuig.

Wat kan Toon voor u doen?

Aankoop

De bijzondere combinatie van Toon’s vaardigheden, ervaring en vakbekwaamheid zorgt ervoor dat hij in staat is u als koper van een (on)roerend goed optimaal te begeleiden. Of het nu gaat om het vinden van de perfecte woning, de aankoop van een stuk grond, een jacht, vliegtuig of bedrijfsruimte. Via een uitgebreid intakegesprek achterhaalt hij uw wensen. Veel nadruk legt hij hier op zaken die specifiek bij uw persoonlijkheid passen. Ideaal woongenot wordt immers door iedereen anders ingevuld. Vervolgens zorgt Toon voor een energetisch passend object. Daarbij levert hij alle diensten die u van een uiterst klantgerichte, professioneel werkende en integere aankoop makelaar in het topsegment mag verwachten. Zijn jarenlange expertise als adviseur in Nederland en Spanje zorgt ervoor dat u van begin tot eind in de beste handen bent.

Verkoop

Staat uw woning of enig ander (on)roerend goed te koop, maar trekt het in uw optiek te weinig belangstellenden? Dan kunt u de knowhow van Toon eveneens inschakelen. Het kan zijn dat een verstoorde energie kopers bij het betreffende pand of object weghoudt. Deze onbalans kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door vorige bewoners of de specifieke plek waarop de woning staat. Toon kan voor u invoelen wat er eventueel aan de hand is en welke energetische onbalans de verkoop blokkeert. Het is van belang de energie ervan te herstellen. Zo kunt u mogelijk de verkoop bespoedigen en het hele verkoopproces versoepelen.

Energie van woningen

Uw woning moet dé plek zijn waar u tot rust komt, waar u kunt zijn wie u echt bent en waar u zich kunt opladen. Kortom, waar u zich thuis voelt. Net als mensen hebben ook huizen energie. Als die in balans is, dan voelt uw woning echt aan als uw thuis. Wanneer er iets mis is met de energie in uw woning, dan heeft dat invloed op uw dagelijks leven.

Energie van jachten

Net als mensen en huizen hebben ook boten energie. Ook al bent u er niet dagelijks, alles wat er energetisch gebeurt of is gebeurd kan blijven hangen. Of het nu om een motorjacht of om een zeiljacht gaat, de boot is omgeven door water. Water draagt weer een hele andere energie in zich dan aarde. Is de energie op of rond uw boot niet goed, dan kan dat vervelende ervaringen of zware gevoelens met zich meebrengen met alle gevolgen van dien. Voelt u zich niet prettig op uw boot, wilt u deze verkopen of hebt u een mooi jacht op het oog om aan te schaffen, schakel dan de expertise van Toon in.

Energie van vliegtuigen

Hoog in de lucht is er ook meer tussen hemel en aarde. Is de energie in uw privéjet uit balans dan kan dat gevolgen hebben voor zowel uw innerlijke – als uw fysieke reis. Wilt u er zeker van zijn dat u op uw reis vergezeld gaat van een uitgebalanceerde en positieve energie, neem dan contact op met Toon.

Energie van werkplekken

Een ieder zal beamen dat een fijne werkplek de productiviteit en het plezier in het werk een stimulans kan geven. Toon is expert op het gebied van energie van zowel mensen als locaties. Waarom zou u uw werkplek niet eens laten analyseren voor een betere productiviteit en meer werkplezier?

AANPAK

Hoe gaat Toon te werk?

‘Alles is energie en dat is alles wat er is’, zo sprak Albert Einstein (1879-1955) begin vorige eeuw.  Ook materie, zoals een rotsblok, een stenen muur van een huis, een boeg van een jacht of een metalen romp van een privéjet is energie, maar dan in vaste vorm. Energie gaat nooit verloren, het kan hooguit van vorm veranderen, zo bewees Einstein. Omdat Toon zo diep aanvoelt waar de beroemde wetenschapper met zijn rationele woorden op doelde, weet hij één ding – ook uit eigen ervaring – zeker: Verbeter de energie in je woning, jacht, privéjet of kantoor en je verandert je leven op positieve wijze. En dat is Toon zijn doel: met zijn holistische aanpak geeft hij mensen een beter, harmonieuzer, gelukkiger, vreugdevoller en gezonder leven nadat hun leefomgeving energetisch in balans is gebracht. Dit bijzondere proces doorloopt hij in drie fases: Allereerst brengt Toon de energie in de betreffende ruimte in kaart middels een analyse. Vervolgens corrigeert en transformeert hij de energiestromen daar waar dat nodig is. Tot slot activeert hij het geheel, zodat alle energie vrijelijk stroomt, met een betere levenskwaliteit voor de bewoners of gebruikers tot gevolg. Toon werkt zonder uitzondering op zeer discrete en integere wijze direct vanuit zijn hart. Ook al ziet u niets van een herstelde energiebalans, u zult de verandering zeker voelen!

HOE HET BEGON

Zijn eigen ervaringen.

Toon’s bewustwording van zijn gave en zijn capaciteiten om deze te verdiepen en verder te ontwikkelen ging gepaard met de nodige hobbels. De daarbij behorende kwetsuren wist hij te transformeren tot positieve leermomenten. Jarenlang werkte hij hard om zichzelf op alle fronten, zowel emotioneel, mentaal, fysiek als spiritueel, in balans te brengen. Daarbij verfijnde hij tevens zijn neurologische systeem zodat het nog sensitiever is geworden. Hij heeft de gave om te communiceren met de hoogste niveau’s om alle informatie die beschikbaar is binnen te krijgen. Zodoende kan hij nu mensen helpen die met soortgelijke kwesties of onderwerpen geconfronteerd worden.

In de periode dat Toon zich nog niet zo bewust was van de werking van energie ervaarde hij professioneel welke vervelende gevolgen de keuze voor een energetisch verkeerde plek voor zijn bedrijf hadden. Hij koos ooit een kantoor uit op basis van louter rationele overwegingen. Uiteindelijk bleek die keuze op energie niveau volledig verkeerd uit te pakken en dat had voor Toon financieel gezien desastreuze gevolgen. Een ander kantoor dat hij vanuit zijn hart koos op basis van de aanwezige energie bracht hem daarentegen vooral voorspoed.

Toon kent vanuit zijn privéleven ook voorbeelden hoe de verkeerde energie van een locatie negatieve gevolgen kan hebben. In 1991 kocht hij in Bergen een prachtig huis vanaf tekening.     Alles zag er perfect uit, maar waar Toon destijds totaal aan voorbij ging, was dat de nieuwe woningen op het terrein van een voormalig nonnenklooster stonden. Vervolgens bleek dat vooral mannen woonachtig op dat terrein problemen kregen. De een werd ernstig ziek, een ander kreeg relatieproblemen en weer een ander kreeg te maken met moeilijkheden op professioneel vlak.  Toon’s bed bleek ook nog eens op een waterader te staan waardoor hij zich moe en futloos voelde. Momenteel woont Toon – vele jaren, ervaringen én transformaties verder – op een energetisch zeer mooie en voedende plek op Mallorca.

Het is dus heel belangrijk om een pand uit te zoeken dat op een goede locatie staat of ervoor te zorgen dat de energie op uw boot of in uw privéjet uitgebalanceerd is.  Dat kan een zeer gunstige impact hebben op uw hele leven.

Deze ervaringen leidden er mede toe dat Toon besloot om zijn gave verder te ontwikkelen om energieën te voelen en te transformeren.

TESTIMONIALS

‘Toon, is a beautiful soul with great talent to clear  and balance the blocked energy in your home. Toon combines old-fashioned professionalism with world class skill and energetic sensitivity to create genuine results. With his deep understanding he is able to read a problem accurately and work energetically to transmute the energy blockage and make a difference. Most energy workers create a temporary shift. Toon has the ability to address problems on a level that actually changes them forever. After many years of practicing and teaching energy work, and studying with healing masters around the world, I recognise Toon as one of a handful of elite practitioners who really gets to the root of a problem and eliminates it. I trust him, my life changed completely after he was working on our home and clearing the dark spots which were blocking our relationship. After the energy clearance and balance our relationship bloomed again, we found great happiness, harmony and now we are engaged. I am grateful for all the remarkable changes he has helped me to bring into my life.’

Thank you, dear Toon.

Monica Viglioglia Marbella. Emotional healing expert Author “Soulwork, Remember who you really are” Apego books - published in New York

Mijn ervaring met Toon en het energetisch balanceren van mijn huis is uitermate positief geweest. Het effect is heel subtiel, een voorbeeld is, dat ik veel beter slaap. Toon voelde in mijn huis bepaalde zaken, die hij niet had kunnen weten, dus ik ben zeer onder de indruk. Daarnaast hebben mensen, die erna bij mij op bezoek kwamen, mij gemeld dat er een zeer goede sfeer in mijn huis hangt. Het is iets, dat ervaren moet worden om te waarderen, want er is duidelijk meer tussen hemel en aarde, dan wat het blote oog kan zien.’

Marjan LooijeSitio de Calahonda

‘Na een moeilijke scheiding was ik wel toe aan een nieuwe balans. Toen Toon op mijn pad kwam, voelde dat als een uitgelezen kans op het juiste moment om de energie in mijn woning te laten herstellen. Wat ik kon verwachten? Ik had geen idee. Toon aan het werk zien, doet je echter van de ene in de andere verbazing vallen. Ook al geloof je er niet in dat er meer tussen hemel en aarde is, na zijn bezoek kun je in mijn optiek niet anders dan je ideëen daarover bijstellen. Allereerst is hij een erg innemende persoonlijkheid. Daardoor voel je je direct op je gemak en voelt alles wat hij doet – ook al maak je zoiets niet dagelijks mee –  heel vanzelfsprekend aan. Wat op mij vooral veel indruk heeft gemaakt, is wat Toon in de slaapkamer van mijn zoontjes opmerkte. Hij gaf mij een beter inzicht in hoe anders ze individueel met de gevolgen van de scheiding omgingen. Daardoor kan ik ze nu veel beter begeleiden. De jongste slaapt sindsdien ook rustiger en zit beter in zijn vel. Toon heeft met zijn werk echt een blinde vlek die ik in een bepaald opzicht had opgeheven. Sinds hij de energie in mijn huis heeft hersteld, voel ik minder drang om mijn dagen vol te plannen als ik alleen ben. Mijn huis is weer mijn haven en daar ben ik Toon erg dankbaar voor.’

Else BeekmanFuengirola

‘Ik breng graag veel tijd door in mijn huis. In mijn vorige woning was ik altijd helemaal thuis en zei iedereen ook dat de energie er zo fijn was. Dat realiseerde ik me (echt) pas toen ik verhuisde naar mijn huidige plek. Mooi plekje, alles klopt maar ik voelde me er niet zo thuis als in het andere huis.

Na het bezoek van Toon waarbij hij verteld heeft over metafysische verstoringen, de energie van vorige bewoners en mijzelf, ervaar ik meer rust in huis. Bijzonder om hem aan het werk te zien en te horen wat zich aandient.

Opmerkelijk waren overigens de overeenkomsten tussen vorige bewoners en mij. Daar zit dus blijkbaar een overlap. Ik slaap dieper, heb tijdens de sessie inzichten gehad en voelt m’n nieuwe plek als thuis nu!

Dankjewel Toon!’

Barbertje KikkertHilversum

Contact

Bent u geïnteresseerd en wilt u weten wat Toon voor u kan betekenen, bel hem dan of stuur hem een e-mail om een vrijblijvend intakegesprek aan te vragen. Toon werkt in Europa en de Verenigde Staten en maakt altijd een offerte op maat voor zijn verschillende diensten.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.